Tryggare barn i Stockholms Stad

Tryggare Barn är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år som erbjuds efter en orosanmälan från Socialtjänsten. Metoden är en vidareutveckling av Komet för föräldrar, som har visat sig minska misshandel med 50 %. Målet med insatsen är förebygga och stoppa våld i familjer där det tidigare varit svårt att motivera till hjälp. Masarin har gjort Tryggare Barns logo och formgivit kursmaterialet.

 

Tryggare-Barn-logo

 

 

 

STORASYSTER PÅ NÄTET

Masarin arbetar pro bono med Tjejzonen, Sveriges största stödorganisation för tjejer. Tjejzonen ger stöd och lindrar psykisk ohälsa via både fysiska och virtuella möten.
Till julen 2013 gjorde vi en annonskampanj för att höja medvetenheten om organisationen och deras viktigaste insats, Storasyster. Besök dem gärna på www.tjejzonen.seTjejzonen_annonsutan

 

 

 

ABC – ALLA BARN I CENTRUM

Socialförvaltningen i Stockholms stad erbjuder gratis utbildningar och diskussionsträffar för föräldrar i hur man skapar en mer harmonisk miljö hemma.  Vi har formgett utbildningsmaterialet, bland annat med hjälp av Cecilia Torudds superfina bilder. Vi gjorde också utskicket som gick ut till drygt 200.000 föräldrar i Stockholms stad.

lskling2