OM MASARIN

Vi skriver så att folk läser
Vikten av att uttrycka sig väl är idag större än någonsin förr. Allt som bär ett företags sigill skapar en bild av vem man är och vad man gör. Den som vill sälja sin produkt eller idé med gott resultat bör tänka på hur hen formulerar sig. Men det räcker inte att bara skriva en korrekt text. Skillnaden mellan att synas och inte synas handlar även om att våga sticka ut i mängden. Du måste fånga betraktarens uppmärksamhet för att över huvud taget ens få en chans att förmedla ditt budskap, hur fördelaktigt det än är.

Masarin hjälper dig att formulera ditt budskap och placera det i rätt sammanhang. Vi arbetar med idébaserad kommunikation och författar engagerande texter för både kommersiellt och redaktionellt bruk, som till exempel annonskampanjer, företagspresentationer, kundtidningar och webbsidor.

Företagets ansikte utåt
Den grafiska profilen är företagets ansikte utåt. Det är därför av yttersta vikt att företagets kärnvärden genomsyrar profilen och att man låter profilen vara den röda tråden som går igen i allt man gör.
Det kan låta krångligt. Men en enkel, genomtänkt grafisk profil ska fungera som ett värdefullt tillskott och en möjliggörare, snarare än en bromskloss. Genom att konsekvent använda sig av den grafiska profilen kan man ständigt arbeta med att stärka sitt varumärke.
Masarin kan ta fram en företagsprofil med färg, form, bild och mediaval som stämmer överens med de kärnvärden du vill att ditt företag ska representera. Den kan sedan ligga till grund för produktion av annonser, kampanjer, hemsida och marknadsföringsmaterial.

Vacker kod
Det gäller inte bara att ha ett vackert yttre, det måste även vara snyggt på insidan är en välkänd sanning. När vi gör hemsidor ser vi till att arbeta med flexibla lösningar utifrån dina specifika behov. Det betyder att du kan göra tillägg, ändringar och uppdateringar utan att behöva göra om allt från början och utan att låsa in dig i vare sig dyra system eller hos en leverantör.

Vi är Masarin
Masarin består av en formgivare, en copywriter och en webutvecklare. Till vår hjälp har vi ett stort nätverk av duktiga fotografer, produktionsledare, flashprogrammerare med mera. På så sätt blir vi flexibla och kostnadseffektiva men med en stor kapacitet.

Vill ni veta mer om oss är ni välkomna att maila eller ringa. Eller kom förbi och ta en fika, vettja. Vi finns på St Eriksgatan 48 F, 2 trappor.