RÅKAT UT FÖR VILSELEDANDE REKLAM?

Ring Reklamombudsmannen.
RO prövar reklam enligt de etiska riklinjerna som satts upp av branschorganisationen. Tyvärr fäller de inte dålig reklam. Vi har formgett hemsida, trycksaker och årsredovisning.

ro