Tryggare barn i Stockholms Stad

Tryggare Barn är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år som erbjuds efter en orosanmälan från Socialtjänsten. Metoden är en vidareutveckling av Komet för föräldrar, som har visat sig minska misshandel med 50 %. Målet med insatsen är förebygga och stoppa våld i familjer där det tidigare varit svårt att motivera till hjälp. Masarin har gjort Tryggare Barns logo och formgivit kursmaterialet.

 

Tryggare-Barn-logo